Kranten artikelen

Foutief artikel in de schakel

Bestuursmedeling
Vanochtend  kwam ons een artikel wat gepubliceerd is over de dierenhoek in de schakel onder ogen. Aanleiding van het artikel zijn de commissie vergaderingen van de gemeenteraad welke openbaar te volgen zijn.Het artikel heeft betrekking op de gemeentelijke dierenhoeken en het bestuur  van Stichting Dierenhoek t sparretje denkt in deze alleen mee met gemeente in oplossingen.De gehele kinderboerderij zelf heeft niets met wat er ook in dit artikel vermeld staat te maken.De betreffende  journalist is behoorlijk abuis in zijn informatie.
Wij hebben in deze richting de schakel aangedrongen op een rectificatie.Het gehele stuk berust op onwaarheden en suggereert totaal andere dingen dan dat waar wij mee bezig zijn. Er is geen verificatie bij ons geweest.De video is terug te zien op de website van de gemeente.

AllereerstDe gemeente is niet mede verantwoordelijk voor het voort bestaan van de dierenhoek.De dierenhoek is een op zichzelf staande stichting welke zonder inmening van derde functioneert.Wij hebben de grond in bruikleen van de gemeente. Dat is op dit moment de enigste samenwerking die voor nu geldt.
Ten tweedeDhr dolstra kan nooit en te nimmer hebben vernomen dat onze dierenhoek gaat sluiten omdat er te weinig vrijwilligers zouden zijn. Dhr dolstra neemt geen enkele keer onze dierenhoek zodanig in zijn mond dat het over ons zou gaan.Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om stichting dierenhoek t sparretje  draaiende te houden.  De dierenhoek heeft onze 1e prioriteit. Echter zoals elke stichting of vereniging zijn er altijd extra handen welkom. En dat geven wij ook aan. Vooral omdat we graag mensen een plekje bieden die moeilijk in de maatschappij zich staande kunnen houden of langdurig ziek zijn geweest etc  etc. Wij werken inmiddels met meerdere instellingen samen en dat al 3 jaar.Inmiddels gaat er na grondig justitieel onderzoek naar robin en ingrid ook samen gewerkt worden met de reclassering.  Wij zijn hiervoor goedgekeurd. Uiteraard zullen dit alleen taakstraffen voor de lichtste vergrijpen zijn en word er vanuit justitie geadviseerd gecontroleerd maar ook heel nauw samengewerkt.
Stageplaatsen hebben wij in de vorm van maatschappelijke stages. Waar in het artikel op gedoeld word voor dierverzorging zitten enorm veel haken en ogen aan. Echter zijn wij hier ook achter de schermen allemaal mee bezig. Je word niet zo maar een leerbedrijf.
Ja wij zijn ingesprek met de gemeente maar niet over het voort bestaan van onze dierenhoek.Ja er komt een nieuw pand komend jaarJa er moet heel veel geregeld wordenEn ja wij gaan  zoals we aldoor al melden gewoon door.Echter willen en is het noodzakelijk voor beide partijen zaken eens en voor altijd goed op papier te zetten en duidelijke afspraken onderling te maken.
Ja wij zijn ingesprek en ja wij blijven ingesprek met de gemeente en dat verloopt positief.Maar niet hoe gesuggereerd word dat we zouden moeten gaan sluiten want nogmaals wij gaan niet dicht en blijven gevestigd op het sparrendal.
We hebben niet voor niks als team kei en keihard ons best gedaan de dierenhoek 2020 in te trekken, alles op te knappen, de juiste papieren te halen, de juiste certificaten te halen, zoveel tijd energie bloed zweet en tranen erin te stoppen om de dierenhoek op zijn gat te laten vallen.
Ik krijg helaas de hele dag al vragen of het waar is dat we gaan sluiten Dit artikel brengt ons meer schade toe dan dat het ons helpt.Van onze kant uit willen we dit daarom zo snel mogelijk uit de wereld geholpen hebben. En gewoon doorgaan met waar we goed in zijn : zorgen voor onze dieren en genieten van en met onze bezoekers.