Bestuur mededelingen

Rookvrije zone

Het bestuur van Dierenhoek ’t Sparretje heeft besloten dat de gehele Dierenhoek per direct een rookvrij zone is.

Dat betekend dat niet alleen op de dierenhoek, maar ook in de speeltuin door niemand meer gerookt mag worden.

Wij als dierenhoek vinden het heel belangrijk dat er geen open vuur is ivm eventuele brand.

U zult daarom vanaf heden bordjes tegen komen met verboden te roken.

Ook zijn wij van mening dat het belangrijk is dat dieren en bezoekers zich in een rookvrije omgeving kunnen verplaatsen.

Wij vragen een ieder zich aan deze regels te houden.

Bij voorbaat dank