Bestuur mededelingen

Bestuurlijke mededeling

Officiële bekendmaking!!

De geruchtenstroom is inmiddels langzaamaan op gang gekomen in Maassluis.
Vandaar dat wij vandaag officeel bekend maken dat Dhr Gerard Beneken Genaamd Kolmer per 1 Januari 2018 zijn taken na 22 jaar overdraagt aan Ingrid Herman – van Arkelen op Dierenhoek ’t Sparretje.
Vanaf het begin in 1995 heeft Dhr Gerard Beneken Genaamd Kolmer zich met hart en ziel ingezet samen met zijn gezin.
Tesamen met het vertrek van Dhr Gerard Beneken genaamd Kolmer vertrekken tevens Mevr Anja Beneken Genaamd Kolmer alszijnde bestuurslid en Dhr Ton Luijten alszijnde penningmeester uit hun bestuurlijke functies. Mevr Ria Engel zal haar functie als secretaris voortzetten.
Inmiddels is een nieuw bestuur gekozen welke zal bestaan uit Mevr Ingrid Herman – van Arkelen alszijnde voorzitter, Mevr Ria Engel alszijnde secretaris en Mevr Trees van Arkelen – Bode alszijnde penningmeester.
Het nieuwe bestuur zal zich per 1 januari gaan inzetten voor het voortbestaan van de dierenhoek.