Het ontstaan van onze Dierenhoek in September 1995

Op het huidige terrein van de dierenhoek is eerst de gemeente met o.a. Civiele werken en Milieu gehuisvest geweest. Nadat bekend werd dat de gemeente met deze afdelingen naar een nieuwbouw zou gaan in de Heldringstraat, heeft de bewonerscommissie Sparrendal het initiatief genomen en heeft bij buurtbewoners geïnventariseerd waaraan de meeste behoefte zou bestaan als het vrijgekomen terrein een nuttige bestemming kon krijgen.

Al gauw bleek dat de meeste voorkeur uitging naar een dierenhoek of kinderboerderij. Geruime tijd heeft de bewonerscommissie Sparrendal met de gemeente overlegd. Uiteindelijk is met de gemeente overeengekomen dat het terrein “om niet” in bruikleen werd gegeven. Inmiddels leverde een oproep onder bewoners van het Sparrendal een fors aantal vrijwilligers op, die allen bereid waren mee te helpen met de opbouw van een dierenhoek.
Om de noodzakelijke onkosten te dekken werd de WSM (Woning Stichting Maassluis), bereid gevonden om een groot deel van de begroting te dekken.
Het restant van de begroting moest en moet nog steeds gedekt worden door sponsors uit de middenstand en particuliere bijdragen.

Na een aanloop van ruim een half jaar, waarin hard gewerkt werd, kon tenslotte in september 1995 de dierenhoek officieel geopend worden. Inmiddels was ook een kas, een overblijfsel uit de tijd van tuincentrum v. Ommert, geheel verwijderd. Langzaam aan werd jaar na jaar het terrein verbeterd en aangepast aan de wensen van bezoekers en verzorgers.
Met hulp van vele particulieren, diverse instanties en bedrijven is Dierenhoek ’t Sparretje geworden tot wat het nu is. Nog steeds wordt jaarlijks getracht aanpassingen te doen in zowel de omgeving, de opstallen en de veestapel om de dierenhoek zo aantrekkelijk mogelijk te houden.

Het terrein

De dierenhoek bestaat uit twee gedeelten. Een gedeelte is dagelijks geopend van ‘s-morgens tot ’s-avonds en bevat een speelgedeelte voor kinderen en geeft zicht op het eendengedeelte van de dierenhoek. Ook zijn er enkele banken geplaatst waar men zomers kan plaatsnemen om van de omgeving te genieten of om toezicht te houden op de kinderen die spelen in het speelgedeelte.
Het andere gedeelte is de feitelijke dierenhoek. Hier bevinden zich alle dieren.
Op het terrein van de dierenhoek bevindt zich een betonnen loods die dienst doet als voederopslagplaats en waar een  ruimte is waar medewerkers met elkaar kunnen overleggen of tijdens hun dienst een kopje thee of koffie kunnen drinken.

Naast deze loods bevindt zich het slaapgedeelte van de meeste dieren. De vloer is voorzien van een ruime laag stro, zodat alle aanwezige dieren een goede nachtrust kunnen hebben. Hiernaast zijn de stallen voor de pony’s. De pony’s hebben een eigen stal. Ook hebbende pony’s de beschikking over een eigen “bak”, zodat er geen gevaar voor kleine kinderen bestaat door een onverwachte beweging.
De grote wei wordt bevolkt door de meeste dieren en is ook toegankelijk voor het publiek; groot en klein. De houten stal, een geschenk van KICI (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen -de groene kledingcontainers-) wordt ook wel KICI-otel genoemd en wordt bewoont door konijnen, cavia’s en kippen en doet tevens dienst als opslagplaats voor diverse goederen. Ook worden er wel natuurlessen gegeven aan schoolklassen.

Tenslotte is er ook het eendengedeelte. Dit afgeschermde gedeelte, dat tevens een vijvertje voor de eenden bevat wordt bevolkt door de diverse eendensoorten, enkele kippenrassen en onze ganzen.

De controle

Jaarlijks kunnen de aantallen en soorten van dieren wijzigen.
Door geboorte kunnen aantallen toenemen. Indien er meer dan het gewenste aantal komen, wordt een deel van de dieren aan collega- veehouders gegeven.
Ook kan na enige tijd blijken dat een bepaalde diersoort niet of minder gewenst is, ook dan worden deze naar een andere plek verhuist. Tenslotte kan het ook gebeuren dat een dier overlijdt door ziekte of ouderdom.

Niet alle dieren op de dierenhoek zijn op jonge leeftijd aangeschaft of verkregen. Om de gezondheid van de dieren zoveel mogelijk te waarborgen staat Dierenhoek ’t Sparretje onder controle van Dierenkliniek Delta, die periodieke preventieve controles uitvoert en verder bij mogelijke ziektes de helpende hand biedt.